Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Tomorrow s.r.o. , se sídlem Husitská 107/3, IČ: 24134511, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 181745 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
   • jméno a příjmení
   • název společnosti
   • e-mail
   • telefonní číslo
  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření objednávky a rezervování fotostudia . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
  3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
   • Typ
   • Název
   • Účel
   • Expirace
   • Přístup k informacím
  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti studio@tomorrow55.czZpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   1. Poskytovatel rezervačního systému
   2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   • vzít souhlas kdykoliv zpět,
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   • na přenositelnost údajů,
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.